به آنلاین آکادمی خوش آمدید. (اگر از موسسات آموزشی وزارت میراث فرهنگی هستید این فرم را تکمیل نمایید.)
00982122874490
0

دوره‌های آکادمی

استاد دوره: دکتر سعید خزائی

سرفصل‌های دوره:
اصول و مبانی آینده پژوهی
شناخت پارادایم ها
رفتارهای آینده پژوهانه
روش شناسی آینده پژوهی
روندها
روش چشم انداز
روش ذهن انگیزی
روش دلفی
آینده نگاری استراتژیک
روش سناریونویسی
برنامه ریزی بر پایه سناریونویسی
پویش محیط
استاد دوره: دکتر بیتا مشایخی

سرفصل‌های دوره:
مقدمه حسابداری
ثبت مبادلات و اصول حسابداری
ساختار صورتهای مالی
تفسیر صورتهای مالی
بررسی نمونه هایی از صورت مالی
بررسی صورت سود و زیان
بررسی صورت جریان وجوه نقد
حسابداری موجودی کالا
حسابداری و تصمیمات بازاریابی
حسابداری و تصمیمات عملیاتی
حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری
بودجه بندی
کنترل بودجه ای
استاد دوره: دکتر علی اکبر فرهنگی

سرفصل‌های دوره:
مقدمه شناخت مفهوم رهبری
نظریه شناختی اجتماعی
رهیافت رهبری
پیوستار رهبری
رهبری مدرن و پست مدرن
ماهیت ارتباطات
مدلهای ارتباطی
اثربخشی در ارتباطات میان فردی
شناخت خویشتن و ارتباط با دیگران
تفاهم با دیگران
ایجاد جاذبه بر اساس جاذبه های انسانی
ارتباط غیرکلامی
اعتبار در ارتباطات میان فردی
استاد دوره: دکتر علی پیران نژاد

سرفصل‌های دوره:
تاریخچه شکل گیری مدیریت
تعریف مدیریت و سازمان
برنامه ریزی
سازماندهی کارگزینی
رهبری
کنترل و نظارت
استاد دوره: دکتر سیامک حاجی یخچالی

سرفصل‌های دوره:
مقدمه ای بر طرح و پروژه
تعریف پروژه
ساختار سازمانی پروژه
مستندات پروژه
ریسک در پروژه
تحلیل ریسک در پروژه
کیفیت در پروژه
ارتباطات در پروژه
تدارکات پروژه
محدوده پروژه
برآورد پروژه
استاد دوره: دکتر بیتا مشایخی

سرفصل‌های دوره:
حسابداری مدیریت
حسابداری بهایابی سفارش کار
بهایابی مرحله ای
بهایابی مبتنی بر فعالیت
بهای تمام شده
تحلیل بهای تمام شده
تحلیل درآمد و بهای تمام شده
کاربرد تحلیل تفاضلی در تصمیمات تولید
برنامه‌ریزی بودجه‌ای
کنترل بودجه ای
حسابداری سنجش مسئولیت
مدیریت کیفیت و زمان
معیارهای غیرمالی عملکرد
تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری های بلندمدت
استاد دوره: دکتر رضا تهرانی

سرفصل‌های دوره:
سرمایه گذاری
بازارهای اوراق بهادار
ریسک و بازده
ابزارهای سرمایه گذاری
حقوق سهامداران
نقل و انتقال سهام
ارزش سهام عادی
عوامل مؤثر بر قیمت سهام
بازده سهام
حضور در بازار سرمایه
اختیار معاملات
کاربرد اختیار خرید
شاخص بازار بورس
استاد دوره: دکتر رضا تهرانی

سرفصل‌های دوره:
صورت‌های مالی
بررسی یک صورت مالی نمونه
مسائل حقوق شرکت‌ها
برنامه ریزی سود
ارزیابی طرح های سرمایه‌گذاری
تجزیه و تحلیل اهرم‌ها
تصمیمات مالی
تأمین مالی از طریق سهام
صکوک و وارانت
استاد دوره: دکتر سعید خزائی

سرفصل‌های دوره:
نوآوری و خلاقیت سازمانی
آینده نگری و خلاقیت
استاد دوره: دکتر بهنود اله وردی

سرفصل‌های دوره:
مدیریت برند
اهمیت برند
برنامه ریزی برای برندینگ
آفرینش ذهن برند
شخصیت برند
کمپین برندسازی
ویژگی‌ها و کارکردهای ابزار و رسانه‌های در برندسازی
استاد دوره: دکتر بهنود اله وردی

سرفصل‌های دوره:
سازنده برند شخصی
نبایدهای برند شخصی
چیستی و ماهیت برندشخصی
تفاوت برندینگ با برند شخصی
رویکردهای برندینگ شخصی

استاد دوره: دکتر محمدرحیم اسفیدانی

سرفصل‌های دوره:

فرآیند ادراک
حافظه و یادگیری
انگیزش
درگیری ذهنی
ساخت ارزش
ساخت نگرش

استاد دوره: دکتر محمد خطیبی

سرفصل‌های دوره:
خلق مدل کسب و کار
الگوهای مدل کسب و کار
طراحی مدل کسب و کار
ایده پردازی
تفکر تصویری
نمونه سازی
داستان سرایی
سناریو
استراتژی های کسب و کار
ارزیابی مدل های کسب و کار
استراتژی اقیانوس آبی
فرایندها در مدل کسب و کار
استاد دوره: دکتر علی پیران نژاد

سرفصل‌های دوره:
تعریف رفتار سازمانی
نگرش ها و ارزشها در رفتار سازمانی
مفاهیم انگیزش
ادراک
شخصیت
رهبری
فرهنگ سازمانی
هیجانات و رفتارها
استاد دوره: دکتر بهزاد ابوالعلایی

سرفصل‌های دوره:
انگیزش
استاد دوره: دکتر کیوان کیان

سرفصل‌های دوره:
قوانین چک
ادله اثبات دعوا
قرارداد
چارچوب وقایع حقوقی
قوانین ثبت
اشکال مختلف قراردادها
استاد دوره: دکتر سیامک حاجی یخچالی

سرفصل‌های دوره:
چشم انداز و تفکر استراتژیک
مزیت رقابتی
استاد دوره: دکتر مهدی کنعانی

سرفصل‌های دوره:
استراتژی های همکاری بین المللی
مدل web2 در تأمین مالی جمعی
مدل web2 در کارسپاری جمعی
مدل web2 در بکارگیری خرد جمعی
انواع مدلهای همکاری تجاری بین المللی
مقایسه استراتژی های همکاری تجاری بین المللی
چالش های قرارداد همکاری و سرمایه گذاری مشترک
روش های تأمین مالی
ورود به بازار بین الملل
انواع مداخلات دولتها در فرآیند همکاری های بین المللی
بررسی نهادهای مرتبط با همکاری ها و سرمایه گذاری های بین المللی در ایران
استاد دوره: دکتر کیوان کیان

سرفصل‌های دوره:
مقدمه اصول و فنون مذاکره
اصول ارتباط در مذاکره
اعتماد به نفس
نیروی عشق
علاقمندیها در مذاکره
تفاوت ادبیات زن و مرد
منحنی مذاکره
آغاز مذاکره
بدنه مذاکره
پایان مذاکره
سبک‌های مذاکراتی بین المللی
ارتباط مؤثر در مذاکره
استاد دوره: دکتر شهرام رحیمی

سرفصل‌های دوره:
ابزارهای ارتباطی
زبان بدن
ارتباطات در سازمان
مذاکره اصولی
استاد دوره: دکتر یحیی علوی

سرفصل‌های دوره:
مقدمه مدیریت بازاریابی
اصول بازاریابی
تاریخچه بازاریابی
بازاریابی جامع
بازاریابی اجتماعی
برندسازی
استاد دوره: احمدرضا نخجوانی

سرفصل‌های دوره:
تعریف برنامه ریزی
مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک
شناسایی گام های برنامه ریزی
استاد: دکتر سارا وزیری

سرفصل‌ها:
تعریف فرانشیز
بررسی نونه های بکارگرفته شده فرانشیز
استاد دوره: دکتر حمید محمدی پور

سرفصل‌های دوره:
ابعاد CRM
چرخه CRM
مدیریت انتظار مشتریان
مدیریت رسیدگی به شکایات
سنجش میزان رضایت مشتریان
مدیریت تجربه مشتریان CRM
داده کاوی در CRM
باشگاه مشتریان
استاد دوره: دکتر مهدی کنعانی

سرفصل‌های دوره:
شناسایی روشهای انتقال فناوری
انتخاب الگوی مناسب اکتساب فناوری
شناسایی روشهای انتقال فناوری
انتخاب الگوی مناسب اکتساب فناوری
استاد دوره: دکتر حسین صفری

سرفصل‌های دوره:
مقدمه مدیریت استراتژیک
اصول برنامه ریزی
ارکان جهت ساز استراتژیک
آینده در چشم انداز
بیانیه چشم انداز و مأموریت
تجزیه و تحلیل ذینفعان
اهداف کلان و نقاصد استراتژیک
تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی
EFQM
انتخاب استراتژی
بررسی یک سند استراتژیک
انواع استراتژی
استراتژی جودو
استراتژی اقیانوس آبی و قرمز
استراتژی دلتا
استاد دوره: دکتر بیتا مشایخی

سرفصل‌های دوره:
تعریف راهبری شرکتی
بازارهای مالی
گزارشگری مالی و راهبری شرکتی
راهبری شرکتی پل ارتباطی شرکت ها و جامعه
راهبری و پاسخگویی
هیئت مدیره؛ نقش و ترکیب
اصلاحات صورت گرفته در راهبری شرکتی
انتخاب مدیرعامل و برنامه جایگزینی
نقش مدیران در رعایت، نظارت و مدیریت ریسک
نقش هیئت مدیره در تدوین استراتژی
دستورالعمل راهبری شرکتی
ارزیابی عملکرد؛ حقوق، مزایا و پاداش مدیران اجرایی
تشکیل هیئت مدیره اثربخش
آینده راهبری شرکت
استاد دوره: دکتر مهدی کنعانی

سرفصل‌های دوره:
شناخت انواع ابزارهای برنامه ریزی در مدیریت
کاربرد طرح کسب و کار
مراحل تدوین طرح کسب و کار
توجیه بازار و برنامه ریزی، فروش و درآمد
تعیین جایگاه محصول در بازار
برنامه بازاریابی
برآورد مالی طرح
شاخص های مالی و سودآوری
استاد دوره: دکتر علی پیران نژاد

سرفصل‌های دوره:
مفهوم مدیریت منابع انسانی
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
تجزیه، تحلیل و طراحی مشاغل
کارمندیابی، انتخاب و جامعه پذیری کارکنان
مدیریت عملکرد کارکنان
طراحی سیستم حقوق و دستمزد
توسعه منابع انسانی
استاد دوره: دکتر مسعود کیماسی

سرفصل‌های دوره:
مقدمه مدیریت فروش
شخصیت فروشنده
نیازهای مشتری
دانش فروش
چگونگی معرفی محصول یا خدمت
استاد دوره: پژمان تاج محرابی

سرفصل‌های دوره:
تعریف حسابداری
حسابداری در یک نگاه
دینفعان اطلاعات مالی
مأموریت سیستم مالی
مفاهیم اصلی حسابداری
تفاوت حسابداری مالی و مدیریت
معادله اصلی حسابداری
درآمد، هزینه و سود
حسابهای دائم و موقت
صورت سود و زیان
ترازنامه
جریان وجوه نقد