به آنلاین آکادمی خوش آمدید. (اگر از موسسات آموزشی وزارت میراث فرهنگی هستید این فرم را تکمیل نمایید.)
00982122874490
0

دوره اصول و فنون مذاکره

Negotiation Skills

دوره اصول و فنون مذاکره

این محتوای محافظت شده، لطفا وارد شوید و ثبت نام کنید در دوره برای مشاهده این محتوا