به آنلاین آکادمی خوش آمدید. (اگر از موسسات آموزشی وزارت میراث فرهنگی هستید این فرم را تکمیل نمایید.)
00982122874490
0
دوره‌های ویژه

وبینار جراحی آندوسکوپی گوش

تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۰۲:۰۰
۱۵

حسابداری برای مدیران غیرمالی

تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۲۱
۶

اصول و فنون مذاکره

تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۰۱:۳۶
۹

دوباره نویسی صمیمیت

تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۰۲:۰۰
۸

رویداد آنلاین برگزار شده

۰

ساعات رویداد

۰

تعداد دانش‌پذیران

۰

برگزارکننده

۰